Gråsten Skole, Degnevænget 2, 6300 Gråsten - Tlf: 88724370 (skolen) / 88726742 (SFH) / 27904371 (klub) - E-mail: [email protected] - EAN: 5798005130635

Velkommen til Gråsten Skole

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Paul Michael Kjærgaard den 18-01-2018
  Der har været en del forsinkelser på rute 723, hvorfor der er lavet nogle ændringer i køreplanen som helt udenfor de almindelige ændringsfrister træder i kraft mandag den 29. januar 2018. Køreplan vedlægges.
   
  Gråsten skole har ønske om at ændre torsdags-turen, så bussen afgår kl. 12.50. Denne ændring gennemføres pr. 5. marts 2018 (Sydtrafiks ordinære dato for køreplanændringer) og køreplan med gyldighed fra den dato vedlægges også.
   
  Planerne vil snarest være at finde på Sydtrafiks hjemmeside, men håber også I også viderebringe ændringerne til eleverne.
   
  Venlig hilsen
  Sønderborg Kommune
  Land, By & Kultur forvaltningen - Projekt & Anlæg
  Tina Aagaard Mørkeberg
   
 • ikon
  Paul Michael Kjærgaard den 05-01-2018
  Indskrivning af børn til de nye 0. klasser er begyndt mandag den 15/1.
  Man skulle få en meddelelse i sin E-boks.
  Når indskrivningen er overstået her i januar, sender jeg et brev med datoer til alle nye forældre.
  Velkommen til!
 • ikon
  Paul Michael Kjærgaard den 02-01-2018
  Skolebestyrelsen har holdt møde om kvalitet, skoleårets planlægning og det kommende valg. Se referatet på skolens hjemmeside under "Skolebestyrelse" og så "Skolebestyrelsens møder".


  Skolebestyrelsesvalget nærmer sig. Jeg værdsætter rigtig megt det arbejde, som foregår på vores møder, hvor forældre, elever og personalet veksler meninger og giver skolen retning. De 9-10 møder á 2 timer om året er rigtig godt givet ud!

  Se bilaget om, hvad man kan få indflydelse på og proceduren for valget. I første omgang kan man blot fra februar kunne tjekke om man er på valglisten (altså har stemmeret og er valgbar), hvis der er særlige situationer i familien, som beskrevet i bilaget.

  Den 1. marts kl. 19 er der valgmøde i personalerummet med information om valget og mulighed for at bagefter at lave kandidatopstillinger. Jeg håber, at mange vil komme til dette møde for at bakke op om vores skole.

  Link til  Styrelsesvedtægt .
   
  Link til ny Bekendtgørelse af 14/9/17.

  venligst,
  Paul
   
 • ikon
  Paul Michael Kjærgaard den 11-12-2017
  Datoer omkring skolestart for nye børn til sfh og 0. klasse
  • Indskrivning fra midten af januar – se E-boks.
  • Efter indskrivning udsendes et brev med datoer og start i sfh osv.
  • Skolebestyrelsesvalg i foråret.
  • Onsdag den 4. april kl. 17-18 Informationsmøde i sfh
  • Tirsdag den 1. maj begynder børnene i sfh
  • Onsdag den 12. juni kl. 10.15-14 er børnene i børnehaveklasserne
  • Torsdag den 20. juni kl. 16.30-17.45 besøger børn og forældre børnehaveklasserne.
  • Mandag den 13. august kl. 9-12 Første skoledag